Tobias Zámbory

Tobias má 17 rokov a pochádza z Košíc.

S vodným lyžovaním za vlekom začal ako 7 ročný a od 10 rokov trénuje skoro každý deň.

Cez leto dvojfázovo 6-krát v týždni, taktiež sa zúčastňuje na rôznych podujatiach po celej Európe.

Je členom Slovenskej Reprezentácie už 5 rok.

Začal pretekať keď mal 10 rokov a každým rokom sa posúva výkonnostne vyššie.

V roku 2020 bude pretekať v novej kategórii Juniori do 19 rokov.

Klub vodného lyžovania trixen

Klub bol vytvorený ako dobrovoľná športová organizácia so zameraním na vodné lyžovanie. Na sídlisku Nad jazerom v Košiciach pôsobí od roku 1995.

Trixen je najúspešnejším vodnolyžiarskym klubom na Slovensku. U pretekárov všetkým košických oddielov pozorovať stály výkonný vzostup, tvoria základ slovenskej reprezentácie a svojimi výsledkami prerazili aj do európskej špičky.

Pozorovať aj veľmi úspešný nástup mladých športovcov v juniorských kategóriách, čo je dobrým prísľubom pre budúcnosť.

TRIXEN sa zaoberá športovou prípravou detí a mládeže na vodných lyžiach a wakeboarde. Náš team je jedným z najúspešnejších v Európe a športovo sme vychovali dvoch majstrov sveta.